Miljösmart byggande

Vi har kunskap om miljösmart byggande. Genom att bygga med starkt miljöfokus tar vi ansvar för framtida generationer. Byggtec har praktisk erfarenhet av marknadens ledande miljöcertifieringssystem, LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy skall stödja ett resurssnålt, miljöanpassat byggande och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara.

Miljöcertifieringar

På Byggtec har vi erfarenhet av att bygga enligt de olika miljöcertifieringssystem som används på den svenska marknaden.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest spridda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Miljöbyggnad kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Systemet kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. En byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld.

BREEAM-SE

BRE Environmental Assessment Method, BREEAM, är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administreratav BRE. BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. Systemet har funnits sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

LEED

LEED, eller ledarskap i Energi & Miljö Design, är det miljöcertifieringssystem för byggnader och samhällsplanering som har störst spridning i världen. För att erhålla LEED-certifiering krävs att projekten uppfyller ett antal poängbedömda kriterier inom olika områden. Poängfördelningen mellan områdena återspeglar en bedömning av hur stor miljöpåverkan respektive område har. LEED-certifieringen finns i tre nivåer; Silver, Guld och Platinum.

BKMA

BKMA är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. BF9K är ett bra sätt för oss att verifiera att vi arbetar på rätt sätt och ser till så att vi följer alla regler och lagar allt eftersom de förändras.

Certifikat Byggtec

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår