Vi bygger med kunskap och kvalitet

Byggtec i Norrköping AB är ett entreprenadföretag som strävar efter att vara våra kunders naturliga val av samarbetspartner. Vi vänder oss mot professionella beställare och åtar oss alla slags byggprojekt i vår verksamhet som består av byggentreprenader i alla entreprenadformer, byggservice och projektledning. Bolaget har sitt säte i Norrköping.

Byggtec i Norrköping AB grundades i augusti 2014 och drivs nu av Johan Edvardsson och Fredrik Edvardsson som har lång och gedigen branscherfarenhet.

Vår affärsidé, verksamhet och vår marknad

”Med en hållbar miljö i fokus, ansvarstagande och engagerad personal ska vi överträffa kundens förväntningar och vara deras förstaval när projekt ska förverkligas. Våra entreprenader ska utföras till rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.”

  • Byggtec AB utför byggservice, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad
  • Vi är ett komplett byggföretag som utför allt inom fastighetsförädling, från idé till färdigt arbete
  • Vi arbetar nära våra kunder och med hög kvalitet
  • Tjänsterna utmärks av engagemang och lyhördhet med känsla för detaljer
  • Geografiskt är företaget huvudsakligen verksamt i Norrköping med omnejd
  • Våra kunders höga krav på flexibilitet, anpassning, miljövänlighet, servicenivå och målsättningar är viktiga

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är åtaganden från koncernens ledning och för hela verksamhetens samtliga projekt. Våra policys är övergripande för hela verksamheten. Vår KMA-ansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs. Vi åtar oss att förebygga KMA-risker.

Kvalitetspolicy

Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett byggprojekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Vi ska uppfylla beställares krav och arbeta med ständig förbättring av vår verksamhet.

Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy skall stödja ett resurssnålt, miljöanpassat byggande och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall.

Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.

Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.

Vi accepterar inte någon form av kränkande särbehandling, mobbning eller diskriminering.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår